Meerwaarde

Bondar streeft naar het daadwerkelijk toevoegen van waarde voor de klanten. Voor inzet van de professionals hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Gericht zijn op het behalen van resultaten
  • Direct kunnen leveren van kennis en kunde zonder inwerktraject op basis van uurtje factuurtje
  • Beschikken over ruime praktijkervaring en geen behoefte hebben aan een betaald leerproject
  • Weten voor welke bedrijfsprocessen of disciplines hij of zij waarde heeft en voor welke niet
  • Begrijpen voor welke problemen er oplossingen zijn maar geen probleem zoeken bij de standaard oplossing
  • Zorgen voor ontwikkeling van kennis en kunde van de klant en voorkomen van missers of slechte oplossingen
  • Kunnen bieden van kwaliteit tegen een juiste marktconforme prijs