Bondar is een leverancier van kennis en kunde voor digitalisering en informatiemanagement voor overheid, semi-overheid en marktsector. Van uitvoerende werkzaamheden en projectmanagement tot strategische advisering. Wij zijn actief op het gebied van: Document management, IT management, Project management en Business process management. Met deze combinatie aan expertise helpen wij  u grip te krijgen op de informatie- en documentstromen in uw organisatie en doelstellingen voor verbeteringen in de praktijk te brengen.

Met ons uitgebreid netwerk aan professionals kunnen wij omvangrijke projecten uitvoeren en zijn wij in staat flexibel en slagvaardig te opereren. Wij beschikken over een kennisintensieve organisatie met korte lijnen tussen experts in de verschillende disciplines die een rol spelen bij digitalisering en informatiemanagement.