Welkom bij Hakhofsolutions

HakhofSolutions is een dynamisch bedrijf gericht op het verbeteren van organisaties.

Door een concrete resultaatgerichte aanpak, een no-nonsense mentaliteit en een creatieve blik, biedt HakhofSolutions ondersteuning om in korte tijd relatief eenvoudige verbeteringen door te voeren. Complexe verbeteringen betekenen vaak verandering. Verandering in werkwijze en denkwijze. Verandering in managen. Verandering in het proces. HakhofSolutions helpt de veranderingen duidelijk te definiëren en positief te implementeren. HakhofSolutions is actief in alle sectoren, van het MKB tot complexe internationale organisaties.

 

Procesmanagement - Transparantie

Procesmanagement

Het grote voordeel van een procesgerichte organisatie is transparantie. Dit betekent helderheid over verantwoordelijkheden, taken en werkwijzen. Duidelijkheid over waar en door wie het product/dienst als een estafettestokje doorgegeven wordt.
Net zoals in de sport, is het doorgeven van cruciaal belang. Als dit niet goed gebeurt, kan veel kostbare tijd verloren gaan, het stokje kan vallen en lopers kunnen geblesseerd raken.

Het is ook van belang dat de gebruikte techniek op dezelfde wijze plaatsvindt en bij iedereen bekend is. Door deze uniformiteit kunnen spelers makkelijk van plaats wisselen.

Transparantie

Transparantie is een goede voedingsbodem voor een flexibel speelveld, met een prettige werksfeer en pro-actief management.

HakhofSolutions volgt met u het (primaire) proces tot in detail. Het analyseren van bestaande processen, alsmede het beschrijven, ontwerpen en implementeren van verbeterde processen vereist een projectmatige aanpak. Afhankelijk van uw beschikbare resources begeleidt HakhofSolutions met raad en daad het gehele of een gedeelte van het traject.

 

Kwaliteit | Certificering | Projectmatige certificering

Kwaliteit

De afdeling Kwaliteit is het geweten van uw organisatie. Beheer en implementatie van wettelijke voorschriften, GMP-eisen, Europese richtlijnen, data-analyse, incidenten-, documentatie-, en auditsystemen etc. vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteit. Wij ondersteunen u bij:

  • vertaling van wetgeving en Europese richtlijnen naar de organisatie
  • het implementeren van een kwaliteitssysteem
  • het opstellen van een kwaliteitshandboek
  • het uitvoeren van interne audits
  • procesaanpassingen

Certificering

Certificeren is een middel voor organisaties, waarmee aangetoond kan worden dat het (primaire) proces consistent is ingericht en producten/diensten worden geleverd die voldoen aan de wettelijke vereisten en de verwachtingen/eisen van de cliënt. Daarnaast is het een garantie dat de klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.

HakhofSolutions begeleidt organisaties in het traject naar HKZ en/of ISO 9001-certificering. Door ervaring en training is HakhofSolutions exact op de hoogte van de vereisten van certificering.

Projectmatige certificering

De vertaling van de vereisen van certificering naar uw organisatie benadert HakhofSolutions projectmatig. Veel aandacht wordt geschonken aan het implementeren van de regelkring van Deming, de Plan-Do-Check-Act cyclus. Hakhof Solutions draagt zorg voor het bekend zijn van deze regelkring in alle lagen van de organisatie.

Afhankelijk van uw wensen ondersteunt HakhofSolutions u in alle fasen of in een gedeelte van het traject.
Indien gewenst voorziet HakhofSolutions in nazorg (structureel of op incidentele basis) en de uitvoering van interne audits.

 

Kwaliteit | Certificering | Projectmatige certificering

Managementsystemen

Er zijn generieke en branchespecifieke managementsystemen die uw organisatie kunnen ondersteunen.

Daarnaast is het mogelijk elementen uit verschillende managementsystemen te combineren, waardoor een model ontstaat dat geheel gericht is op de specifieke wensen en eisen van uw organisatie.

Elk managementsysteem/model heeft haar specifieke wijze waarmee uw bedrijfsvoering wordt versterkt. Met plezier adviseert en begeleidt HakhofSolutions in uw keuze.HakhofSolutions is bekend met:

  • het INK-management- / EFQM-model
  • ISO 9001-2000 / HKZ- kwaliteitsmanagementsysteem
  • Balanced Score Card
  • en Six Sigma.

Projecten

HakhofSolutions heeft ervaring met ICT-projecten, veranderingsprojecten, verbeterprojecten en implementatieprojecten.

Ondersteuning is op verschillende wijzen mogelijk. U kunt kiezen voor begeleiding langs de zijlijn (adviserend), tot daadwerkelijke participatie in het project als projectmanager.

HakhofSolutions conformeert zich aan de door u gekozen projectmethodiek. Ingeval een methodiek ontbreekt, hanteert HakhofSolutions in principe de beginselen van de Prince II methodiek.

 

Kwaliteit | Certificering | Projectmatige certificering

Werkwijze

HakhofSolutions werkt projectmatig en to the point. De cliënt heeft in principe bij elke fase een go – no go – mogelijkheid. Op deze wijze blijven het project, de kwaliteit en de kosten beheersbaar. Indien nodig of wenselijk, werkt HakhofSolutions samen met andere consultants.

De overeengekomen afspraken worden bevestigd door middel van een contract. Bij certificering-strajecten kan HakhofSolutions niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van een certificaat. Immers, voor de implementatie van de eisen is uw medewerking vereist.Na elke fase, of aan het einde van elke maand, worden de werkzaamheden gefactureerd. HakhofSolutions werkt op basis van dagdelen, uitzonderingen daargelaten.

 

Kwaliteit | Certificering | Projectmatige certificering

Contact

HakhofSolutions
Burgemeester van Alphenstraat 57-22
2041 KD Zandvoort

Telefoon: 06 -27072932

E-mail:
Inschrijvingsnummer KvK: 34246873 Eigenaar: Irene J.A. Hakhof

Routebeschrijving
(Google Maps)


Webdesign: AmstelOnline.nl